Rådgivning - Firda Revisjon & Rådgivning

Firda Revisjon & Rådgivning er din nøkkelpartner når det kommer til skreddersydd rådgivning som kan bidra til å forbedre og optimalisere virksomheten din. Vårt team har en dyp forståelse av både bredde og dybde innenfor ulike aspekter av næringslivet.

Kjerneområder for Rådgivning

Skatt & MVA

Naviger skattesystemet med vår innsikt og erfaring.

Nystartede Foretak

Veiledning fra etablering til stabil vekst.

Bedriftens Verdi

Ekspertise i verdsettelse av din virksomhet.

Skattefunn

Optimaliser potensielle besparelser fra forskning og utviklingsprosjekter.

Generasjonsskifte & Arv

Sikre en smidig overgang og planlegging for fremtiden.

Omdannelse & Selskapsstruktur

Råd om selskapsform, fisjon og fusjon.

Ledelserådgiving

Med vår ledererfaring fra både privat og offentlig sektor, kan vi bistå med

- Årsavslutninger for bedre økonomisk forståelse.

- Nøyaktig og rettidig rapportering.

- Strategier for solid økonomistyring.

- Og mange andre nøkkelområder som kan bidra til virksomhetens suksess.

Revisors Ekspertise

Revisors rolle går langt utover tradisjonell regnskapsføring. Med vår kunnskap innen effektiv forretningsdrift, skatt, merverdiavgift, og tilknyttede rettslige spørsmål, kan vi gi deg en helhetlig rådgivning som dekker alle dine behov.