Kundekontroll - Firda Revisjon & Rådgiving

Velkommen til kundekontroll-siden for Firda Revisjon og Rådgivning AS.

Legitimering med elektronisk ID

Vi oppfordrer deg til å bruke elektronisk ID for identifisering. For å starte, trykk på knappen nedenfor og følg instruksjonene. Skulle du støte på problemer med Bank-ID, klikk på "Får du ikke logget inn eller signert med BankID" i innloggingsbildet.

Hvorfor denne kontrollen?

Hvis du har en rolle eller relasjon i en virksomhet som har et kundeforhold til oss, må du gjennomgå denne kontrollen. Dette er på grunn av våre autorisasjoner som revisjons- og regnskapsførerforetak. Vi er forpliktet til å utføre kundekontroll før vi påtar oss oppdrag for nye oppdragsgivere, eller ved endring i roller i eksisterende kundeforhold, iht. hvitvaskingsloven.

Hvordan foregår kontrollen?

Vi har valgt å utføre denne kontrollen elektronisk, og vi bruker BankID/Buypass for identifikasjon. Prosessen omfatter:

Steg 1
Registrering og verifisering av informasjon om foretaket.
Steg 2
Legitimering av virksomhetens berettigede representant.
Steg 3
Registrering av faktiske rettighetshavere.
Steg 4
Kontroll om representanten er en politisk eksponert person (PEP).
Slutt
Denne prosessen tar bare noen få minutter.

Legitimering uten elektronisk id

Hvis du ikke har en elektronisk ID, trenger vi en liste over faktiske rettighetshavere samt gyldig legitimasjon som er bekreftet rett kopi av en godkjent instans. Alternativt kan du overlevere dette personlig ved vårt kontor. Gyldige legitimasjonsdokumenter inkluderer pass, førerkort, og bankkort med bilde.